morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv

クラブ

剣道部

建学の精神「知情意兼備」を目指し、剣道を通じて何を学ぶのかを自問自答し、剣道そして人生の稽古を積んでいます。
その中で「平常心」をモットーに、大会や審査でも「平常心」で臨めるくらい、普段の稽古も「大会や審査」と同様、緊張感、限界にチャレンジする心をもてるように取り組んでいます。

実績

平成30年度
 全国高等学校剣道大会大阪府予選(女子個人試合)
 3回戦進出

平成29年度
 昇段審査
 剣道三段合格 1名
 剣道二段合格 1名
 剣道初段合格 2名(留学生 1名含む)
 昇級審査
 剣道1級合格 2名(留学生 1名含む)

平成28年度
 昇段審査
 剣道三段合格 1名
 剣道二段合格 1名

平成27年度
 第62回大阪高等学校剣道新人大会
 ベスト16
 昇段審査
 剣道二段合格 1名
 剣道初段合格 1名

平成26年度
 昇段審査
 剣道二段合格 3名