morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv
吹奏楽部
5月13日(日)東大阪市ふれあい祭りに参加しました。
はじめに、バトン部と一緒に、パレードに参加しました。
午後は、布施の特設ステージで舞台ドリルを披露しました。


20120516_hssui_0

20120516_hssui_1

20120516_hssui_2

20120516_hssui_3

20120516_hssui_4

20120516_hssui_5