morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv
剣道部

平成28年1月4日~6日に大阪市中央体育館で行われました、
剣道寒稽古(全日の午前)
中学生高校生合同稽古会(1/5の午後)
高校生錬成会(1/6の午後)
に、部員、顧問ともに参加しました。

外は暖冬でしたが、体育館内はより一層、熱い3日間でした。

IMG_201601060000.JPG IMG_201601060001.JPG