morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv
ダンス部

5月2日-3日に身体表現コース発表会が行われました。

中高の部員が躍動いたしました。記録写真より掲載。