morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv
バレーボール部

後輩と先輩が一致団結し、同じ目標に向かってがんばっているクラブ。上位に行くために全員が日々努力して、一つの勝利に向かって練習を積み重ねています。
●平成17年度中河内秋季大会「ベスト4」
●平成18年度秋季東大阪市民大会「ベスト4」